Missie

Muziekonderwijs met kwaliteit op wekelijkse basis op alle scholen in Zwolle, mogelijk gemaakt door vakleerkrachten Muziek uit het werkveld en de studie Docent Muziek aan het ArtEZ Conservatorium in Zwolle.


Het project

In de afgelopen jaren is er ontzettend veel onderzoek gedaan naar het belang van muziekonderwijs. Nu het belang duidelijk is zijn er met initiatieven als ‘Meer Muziek in de Klas’ veel meer basisscholen overgegaan op een vakleerkracht of deskundigheidsbevordering van de groepsleerkrachten. Een mooie ontwikkeling, maar we zijn er nog niet.

Tijdens het project Toekomstmuziek! wordt er een vakleerkracht Muziek toegewezen aan de basisschool. De vakleerkracht komt op wekelijkse basis om de groepen te voorzien van muziekles. Ook is er de mogelijkheid om een student van de opleiding Docent Muziek te koppelen aan deze vakleerkracht. Zo blijven de muzieklessen vernieuwend, komen de leerlingen in aanraking met nieuwe instrumenten en muzikale ideeën. Daarnaast heeft het als doel om nog meer toekomstige vakleerkrachten muziek enthousiast te maken voor het basisonderwijs! Geïnteresseerd in dit project? Neem dan contact op!

Doelen

De volgende doelen staan centraal in dit project:

  • Bevordering van de muzikale ontwikkeling van de bassischoolleerlingen;
  • De drempel voor het geven van muziekles verlagen;
  • Een samenwerking tussen de basisscholen en het conservatorium Zwolle;
  • Vermindering van de werkdruk van de groepsleerkrachten;
  • Creëren van banen voor gemotiveerde, jonge muziekdocenten;
  • Het bevorderen van de culturele samenleving in Zwolle.