ONTWIKKELING VAN DE LEERLING

Vanuit de visie van de docenten en scholen komt vaak de ontwikkeling van de leerling naar boven. Vooral competenties als samenwerken, presenteren, flexibel zijn en probleemoplossend denken worden vaak genoemd. Scholen geven aan te willen inzetten op talentontwikkeling van de leerlingen, door leerlingen de ruimte te geven om hun talent te ontplooien en te ontwikkelen. Ook wordt er gesproken over de relatie tot andere vakken. Leerlingen ontwikkelen vaardigheden bij het vak muziek die ze minder ontwikkelen bij andere vakken, maar wel in kunnen zetten bij andere vakken. Daarnaast zijn competenties als probleemoplossend denken en flexibel zijn bij uitstek competenties die belangrijk zijn voor de beroepspraktijk volgens de scholen.

 

Aanbevelingen

  • De ontwikkeling van de leerling wordt bepaald door de inhoud van de les. Bedenk als docent wat de leerling moet leren en wat u belangrijk vindt dat de leerling meekrijgt.
  • Maak gebruik van het feit dat de invulling van het schoolexamen vrij is. Beoordeel de onderdelen die relevant zijn voor het doel wat u heeft met het vak muziek.
  • Ontwikkeling en motivatie van de leerling linken nauw aan elkaar. Maak gebruik van de intrinsieke motivatie van leerlingen door de leerlingen mee te nemen in hun eigen ontwikkeling. Wat is hun doel met het vak muziek?