MOTIVATIE VAN DE LEERLING

Motivatie is een vaag begrip, want het is niet altijd duidelijk wanneer een leerling gemotiveerd raakt vanuit zijn eigen interesse (intrinsiek), of wanneer een leerling gemotiveerd is vanwege externe factoren (extrinsiek). Omdat daar hele onderzoeken voor nodig zijn is dit niet de focus van het model. Met motivatie van de leerling wordt in het model de keuze voor het muziek in de profielkeuze bedoeld. Leerlingen kunnen voor deze profielkeuze gemotiveerd zijn geraakt voor het vak muziek. Er zijn verschillende redenen waarom de leerling gemotiveerd kan raken. Eén hiervan is ontwikkeling van de leerling. Wanneer de leerling succeservaringen heeft en het idee heeft dat het vak muziek nuttig is voor zijn ontwikkeling kan dit invloed hebben op zijn profielkeuze. Daarnaast kan het aan bod van de lesstof veel invloed hebben op de leerling. Als de leerling inhoudelijk niet veel heeft aan de inhoud van de les in de bovenbouw zal het minder snel gemotiveerd zijn om het te kiezen.

 

Aanbevelingen

  • Wees bewust van de invulling van de onderbouw. Dit is de basis voor de keuze van de leerling voor het examenvak, wat kan resulteren in hogere leerlingenaantallen.
  • Laat de leerling bewust worden van de ontwikkeling die hij doormaakt, dit kan resulteren in motivatie.
  • Plezier in het vak muziek kan motiveren, maar de havo/vwo-leerling is tijdens de profielkeuze bezig met zijn toekomst waardoor er gekozen wordt voor vakken waar die het idee heeft dat het relevant is voor zijn vervolgstudie/beroepspraktijk. Het kan dus motiveren om aan te geven wat de leerling heeft aan het vak muziek.
  • Wees transparant over de inhoud van de les in de bovenbouw. Leerlingen kunnen gemotiveerd raken om het vak te kiezen wanneer ze weten wat ze te wachten staat.