LEERLINGENAANTAL

Een heel concreet punt: het leerlingenaantal. Hoeveel leerlingen zitten er in de vierde, vijfde en zesde klas en hoeveel hiervan kiezen voor het examenvak muziek? De leerlingenaantallen variëren ontzettend per school, landelijk zie je grote verschillen. Gemiddeld zitten er zo’n 6 tot 8 leerlingen in een klas als je kijkt naar alle scholen in Nederland. Dit betekent dat je tussen de 30 en 40 bovenbouwleerlingen hebt. Het aantal leerlingen heeft invloed op de financiële mogelijkheden. Bij de zes scholen is duidelijk te zien dat er financieel meer mogelijk is als de bovenbouw uit meer leerlingen bestaat. Het leerlingenaantal is afhankelijk van het aantal leerlingen dat in de profielkeuze voor het vak kiest. Dit betekent dat het aantal leerlingen afhangt van de motivatie van de leerlingen om het vak te kiezen.

 

Aanbevelingen

  • ­Het aantal leerlingen is nauw verbonden met de motivatie van de leerling om het vak te kiezen. Als u er als docent tegen aanloopt dat er weinig leerlingen voor het vak kiezen kan het nodig zijn om te kijken hoe dit mogelijk is.
  • Schrik niet van de landelijke gemiddeldes, want het aantal leerlingen in de bovenbouw varieert natuurlijk ook per school. Kijk samen met (beleidswerkers) of het aantal leerlingen voldoende is om het vak betaalbaar te houden voor de directie.
  • Het vak muziek is niet verplicht in de bovenbouw, het is zelfs zo dat leerlingen bij sommige scholen het vak alleen kunnen kiezen bij C&M. Hiermee worden leerlingen uitgesloten. U kunt voorstellen om het vak aan te bieden als vrije keuzevak bij elk profiel, waardoor het aantal leerlingen kan toenemen.
  • Grotere klassen maken het in de praktijk aantrekkelijker voor de school om meer te investeren in het vak muziek, waardoor er financieel meer mogelijk is voor uw vak.