FINANCIËLE MIDDELEN

Uiteraard is er geld nodig om het examenvak muziek aan te bieden. Naast dat het examenvak meer fte geeft voor de muzieksectie moet er ook rekening worden gehouden met het examenprogramma. Om het vak te kunnen aanbieden is er geld nodig om de faciliteiten goed te houden. Denk aan instrumentarium en leeromgeving. Daarnaast is het vak muziek een vak dat zich niet alleen binnen de muren van een lokaal hoeft af te spelen. Scholen hebben een schoolorkest of schoolkoor, of ze gaan met de examenklassen naar het concertgebouw of een concert. Dit soort activiteiten of naschoolse lessen moeten ook worden gefinancierd. Al met al kan het een hele investering zijn voor de school, maar wanneer er bewuste keuzes worden gemaakt kan deze investering goed uitpakken. Zo kan een investering ervoor zorgen dat het vak aantrekkelijker wordt voor leerlingen in klas 3, maar ook voor leerlingen van groep 8 die een keuze moeten maken voor een school. De school kan zich gaan profileren van andere scholen door middel van het vak muziek.

 

Aanbevelingen

  • Kijk wat er nodig is om het vak aan te bieden en welke faciliteiten er al zijn binnen de school. Vaak is er minder nodig dan je verwacht om het vak aan te kunnen bieden, zodat de stap om het vak op te zetten wellicht kleiner is voor de school.
  • Kijk naar slimme urenverdelingen. Er wordt op sommige scholen voor nieuwe stijl gekozen omdat hier minder uren voor staan door het samenvoegen van kunstdisciplines bij kunst (algemeen).
  • Probeer in te zetten op grotere klassen in de bovenbouw. Het leerlingenaantal kan resulteren in een lagere drempel voor de school om te investeren in het vak.
  • Als er ruimte is voor een investering in het vak muziek kan dit invloed hebben op het profileren van de school, dat vervolgens weer invloed heeft op de faciliteiten.
  • Het opzetten van het vak muziek is een ontwikkeling. Ga er niet vanuit dat de investering zich in het eerste jaar terugbetaald.
  • Maak gebruik van externe partijen in de omgeving. Scholen geven eindexamenconcerten in theaters, er zijn samenwerkingen met conservatoria en gemeentes willen soms hun steentje bijdragen aan de culturele ontwikkeling van leerlingen. Subsidies kunnen ervoor zorgen dat de drempel nog wat lager wordt voor de school.