VAN PLAN NAAR (MUZIKALE) UITVOERING

De docent heeft invloed op het opzetten van het examenvak. Scholen geven aan dat ze ooit begonnen zijn vanwege de enthousiaste muziekdocent, die met plannen kwam om het examenvak op te zetten. Tijdens het opzetten van het vak is gebleken dat sommige scholen (financiële) hulp hebben gehad van externe partijen, zoals de gemeente of een conservatorium. Omdat je als docent goed les wilt geven ben je afhankelijk van instrumentarium en andere faciliteiten. De meeste docenten geven aan dat ze praktijk het belangrijkste onderdeel vinden van het vak. Het instrumentarium dat nodig is om de les te kunnen geven hangt natuurlijk af van het aantal leerlingen en de invulling van de les.

 

Model: van plan naar (muzikale) uitvoering

Het examenvak muziek is niet een vak dat zich afspeelt in een normaal lokaal met een tafel en een stoel. Docenten geven aan dat ze in de bovenbouw veel willen spelen, de praktijk moet de overhand hebben. Om deze invulling van het examenvak concreet te krijgen ben je als docent en als school afhankelijk van het aantal leerlingen dat het examenvak kiest. Het blijkt dat scholen willen investeren in het vak als de klassen groeien. Maar voordat de klassen groeien kan de docent ook invloed hebben op de invulling van het examenvak. De pijlen die in onderstaand model zijn weergegeven laten zien welke aspecten invloed hebben op elkaar.

 

Visie (school en docent) Waarom het aanbieden van het examenvak belangrijk is.
Ontwikkeling van de leerling Wat de leerling leert, ontwikkeling van competenties.
Het profileren van de school Hoe de school zich onderscheidt ten opzichte van andere scholen.
Stijlkeuze De vorm waarin het vak wordt gegeven. Oude stijl of nieuwe stijl.
Faciliteiten Wat er logistiek en vakinhoudelijk mogelijk is op de school.
De inhoud van de les Wat de docent behandelt in de les, alles wat de leerling leert.
Motivatie van de leerling De reden dat de leerling in de profielkeuze het vak muziek kiest.
Het leerlingenaantal De grootte van de klassen in de bovenbouw met het vak muziek.
Financiƫle mogelijkheden Hoeveel de school kan begroten voor het vak muziek, investeringen.

Gebruik van het model

Het model is te gebruiken om een idee te krijgen wat er nodig is voor het examenvak muziek, door te bedenken wat voor u en uw school relevant is. Als het examenvak al wordt aangeboden kan het model worden gebruikt om de oorzaak te vinden van problemen als lage leerlingenaantallen. Het maakt theoretisch gezien niet uit waar je mee begint, als u maar weet waarom u het examenvak wilt aanbieden. Vanuit de visie loopt een pijl naar stijlkeuze, omdat in de ideale situatie de stijlkeuze klopt bij uw visie. In de praktijk blijkt dat de stijlkeuze ook een logische keuze kan zijn vanwege roostertechnische, logische of financiële redenen. Faciliteiten kunnen bijvoorbeeld ook invloed hebben op de stijlkeuze. Wanneer uw school kunst (drama) al aanbiedt zijn er mogelijkheden om samen te gaan werken met kunst (muziek). Dit wordt in de praktijk ook gedaan, door opdrachten te doen met andere disciplines.