LANDELIJKE CIJFERS

Het examenvak muziek wordt op veel scholen aangeboden. Uit de laatste cijfers van Dienst Uitvoering Onderwijs (2018) blijkt dat er 244 scholen zijn die het examenvak muziek aanbieden op de havo. Voor het vwo zijn er 4 minder: 240 scholen. Tijdens het vooronderzoek zijn alle statistieken en cijfers opgezocht om een beeld te krijgen van de huidige situatie van het examenvak muziek. Om te beginnen een overzicht met het aantal scholen met het examenvak muziek per provincie (DUO, 2018):

Daarna is gekeken naar de stijlkeuze van de 240 scholen en het aantal leerlingen wat kiest voor het examenvak. Dit zijn gegevens uit het schooljaar 2017/2018 (DUO, 2018):

Tot slot is er gekeken naar examenresultaten. Dit zijn de afgeronde gemiddeldes van de scholen van muziek of kunst (muziek) op de havo uit 2017/2018 (DUO, 2018):

En het vwo (DUO, 2018):

De landelijke cijfers zijn een momentopname, om een beeld te krijgen van de situatie van het examenvak muziek. Om deze reden kan je uit de gegevens geen conclusies trekken over de invloed van de stijlkeuze op het leerlingenaantal, omdat de resultaten jaarlijks verschillen.