DE TWEE STIJLEN

Het vak muziek is op twee verschillende manieren aan te bieden. De twee vormen worden oude stijl en nieuwe stijl genoemd.  Oude stijl wordt heeft het vak muziek (mu) en nieuwe stijl heeft het vak kunst (muziek) (kumu). De twee vormen van het vak zijn verschillend in het centraal examen: Bij kunst (muziek) hoort een centraal examen over het vak kunst (algemeen). Muziek heeft een centraal examen muziek. Voor beide vakken worden exameneisen gebruikt voor het schoolexamen, die te verdelen zijn in de volgende domeinen (College voor Toetsen en Examens, 2018):

- Domein A: Vaktheorie

- Domein B: Praktijk

- Domein C: Oriëntatie op studie en beroep

De eisen die bij deze domeinen horen staan allemaal in de syllabus van www.examenblad.nl. Bij het vak muziek moeten in ieder geval domein B en C in het schoolexamen voorkomen. Bij het centraal examen wordt domein A namelijk getoetst. Bij nieuwe stijl is dit anders, daar moeten alle domeinen binnen het schoolexamen worden behandeld omdat er andere eisen zijn voor het centraal examen kunst (algemeen). Hoe de centraal examens landelijk worden gemaakt ziet u hier. De exameneisen zijn niet concreet geformuleerd. Dit komt omdat het Ministerie van Onderwijs docenten niet wil beperken in de manier waarop ze het vak willen aanbieden.

De stijlkeuze

Uit het model 'van plan naar (muzikale) uitvoering is geconcludeerd dat de stijlkeuze aansluit op de visie van de school en/of muziekdocent. Je zou de keuze kunnen verdelen in:

- een vakinhoudelijke keuze; de stijlkeuze sluit aan op de visie van de docen;

- een logistieke keuze; de stijlkeuze is gebaseerd op organisatie en beleid van de school.

Vakinhoudelijk is het interessant om te weten dat leerlingen door het vak kunst (algemeen) kennis krijgen over alle disciplines. Hierdoor krijgen ze een brede culturele basis mee in de bovenbouw, waardoor je nieuwe stijl verbredend kan noemen. Bij oude stijl is er meer kennis nodig over de discipline muziek. Dit zorgt ervoor dat het vak verdiepend werkt in de bovenbouw. 

 

Wat vinden de scholen?

Scholen met oude stijl zeggen: Scholen met nieuwe stijl zeggen:
Het is mogelijk de leerlingen theoretische achtergrond mee te geven, zodat ze muziek leren begrijpen. Je hoeft niet te diep in te gaan op de muziektheorie, waardoor er ruimte is voor de praktijk.
Het vak kunst (algemeen) is te breed. Het vak muziek is meer gekaderd omdat het enkel over muziek gaat. Er is meer samenhang tussen de kunstvakken, waardoor andere leeropbrengsten mogelijk zijn.
Het vak heeft relatief meer contacttijd dan nieuwe stijl, doordat het vak kunst (algemeen) niet aangeboden wordt. Door het samenvoegen van klassen met het uur kunst (algemeen) kan het aanbieden van nieuwe stijl goedkoper dan oude stijl.
De leerlingen leren inhoudelijk veel over muziek, het vak dat waar ze in eerste instantie voor kiezen. Leerlingen krijgen een brede culturele basis mee.