FEITEN

Wist u dat...

- Het examenvak muziek op twee verschillende manieren kan worden aangeboden? We noemen ze oude stijl en nieuwe stijl. Meer over de twee stijlen leest u hier.

- 36% van de scholen in Nederland het examenvak aanbiedt? Dit zijn zo'n 240 scholen, verspreid over heel Nederland.

- Er in Zuid-Holland de meeste middelbare scholen zijn? En ook de meeste scholen met het examenvak?

- 50% van de vwo-scholen in Drenthe het examenvak aanbiedt?

- Landelijk de gemiddelde grootte van een examenklas muziek onder de 10 leerlingen ligt? 

- Er nog steeds grote gebieden zijn zonder het examenvak muziek in Nederland? Dit is goed te zien op deze kaart.

- Er jaarlijks rond de 2000 havo én 2000 vwo-leerlingen examen doen in het vak muziek?

- Dit jaarlijks rond de 4% van alle examenleerlingen is?

- Het vak binnen de profielkeuze- of vrije keuzevakken valt en hierdoor niet verplicht is voor bovenbouwleerlingen?

- De eindtermen relatief vaag geformuleerd zijn om ervoor te zorgen dat de docent veel invloed heeft op de inhoud van de les?

- De vage eindtermen een keuze was van de overheid in de vernieuwde tweede fase?

- Er ongeacht welke stijl hogere resultaten behaald worden bij het schoolexamen dan bij het centraal examen? Concrete cijfers leest u hier.

- De onderzoeksscholen allemaal de focus leggen op de praktijk?

- Het examenvak muziek van de onderzoeksscholen op het Ichthus College als eerst is opgezet?

- Het examenvak muziek van de onderzoeksscholen op van der Capellen het meest recent is opgezet?

- Er op het NSG Groenewoud en het Meander College de mogelijkheid is om de externe vooropleiding van het conservatorium te volgen?

- Het Carmel College in schooljaar 2019/2020 is geswitcht van stijl?

- Het Linde College privélessen op een instrument aanbiedt? Dit is zelfs voor kinderen van de basisscholen in de omgeving.