DE SCHOLEN

De onderzoeksscholen

De verschillende scholen bieden allemaal tot en met het examenjaar de havo en het vwo aan. De leerlingen uit klas 3 van deze scholen kunnen kiezen voor het examenvak muziek. De invulling van dit examenvak verschilt per school, omdat de docenten op deze scholen andere keuzes maken. Dit gaat voornamelijk over de stijlkeuze, de invulling van het examenvak door faciliteiten en financiële mogelijkheden en de inhoud van de les. Ook zijn de visies van de scholen verschillend. Deze visies zijn te lezen op de site van de verschillende scholen. Klik onderaan de pagina op de naam van de school om naar de schoolsite te gaan. Drie van de zes scholen hebben het predicaat CultuurProfielSchool. Om dit predicaat te krijgen moet de school gefocust zijn op cultuur door samenwerkingen met externe (kunst)instellingen, aansluiting van kunstvakken bij andere vakken en duidelijke investeringen. De CultuurProfielScholen profileren zich door bijvoorbeeld andere activiteiten aan te bieden, buiten de les. Dit is in de vorm van een musicalproductie, een schoolorkest, een schoolkoor of andere activiteiten. De scholen die geen CultuurProfielSchool zijn leggen de focus bijvoorbeeld op andere aspecten van het onderwijs of kiezen er bewust voor om niet voor het predicaat te gaan, omdat de eisen streng zijn. De CultuurProfielScholen uit dit onderzoek zijn:

- NSG Groenewoud 

- Meander College 

- Linde College 

De muziekdocenten

De muziekdocenten waarbij het onderzoek is gedaan hebben allemaal een visie op het vak muziek en hebben een manier gevonden om het vak aan te bieden. Toch blijven deze docenten geïnteresseerd in ontwikkelingen en andere ideeën over het examenvak. Zij zijn allemaal van mening dat het belangrijk is om het vak aan te bieden. Er is een duidelijk visie op het vak muziek. De reden dat zij het examenvak willen aanbieden is omdat het vak muziek:

- zorgt voor het samenbrengen van leerlingen waardoor ze leren samenwerken en respect krijgen voor elkaar;

- competenties bevordert als probleemoplossend- en creatief denken die nodig zijn voor de (beroeps)praktijk;

- zelfvertrouwen en empathisch vermogen van de leerling kan stimuleren;

- de leerling kan vormen, de leerling leert om (zichzelf) te presenteren;

- de leerling muzikaal vormt.

 

De docenten van deze scholen zullen bereid zijn voor een gesprek. U kunt praten over visie en invulling van het examenvak. Omdat deze docenten allemaal meegewerkt hebben aan dit onderzoek kunt u ook in contact komen door het contactformulier in te vullen.  Contactgegevens van de docenten worden zonder toestemming niet gedeeld.

Stijlkeuze

De zes scholen zijn mede gekozen omdat beide stijlen worden aangeboden, verdeeld over de zes scholen. Drie scholen bieden muziek aan en drie scholen kunst (muziek):

School Plaats Stijl Opmerking
NSG Groenewoud Nijmegen Muziek, oude stijl
Meander College Zwolle Muziek, oude stijl
Carmel College Raalte Muziek, oude stijl Sinds schooljaar 2019/2020 is er gekozen voor oude stijl.
Van der Capellen SG Zwolle Kunst (muziek), nieuwe stijl
Ichthus College Kampen Kunst (muziek), nieuwe stijl Het Ichthus College biedt alle kunstvakken aan als examenvak.
Linde College Wolvega Kunst (muziek), nieuwe stijl

Invulling van het examenvak

De verschillende scholen vullen het examenvak allemaal op een andere manier in. Dit resulteert in andere leerlingenaantallen, andere examenresultaten, andere leeropbrengsten, andere faciliteiten en ga zo maar door. Tijdens het onderzoek is zoveel mogelijk gezocht naar verband tussen de onderzoeksscholen. In ieder geval wordt er op alle scholen heel veel muziek gemaakt; de focus ligt op de praktijk. Dit zorgt ervoor dat de scholen allemaal genoeg instrumentarium hebben om met de hele klas te kunnen spelen. Dit instrumentarium is verdeeld over de verschillende leeromgevingen van de school, die wel ontzettend verschillend zijn. Alle scholen hebben in ieder geval een muzieklokaal. Ook geven de docenten aan dat ze naast eventueel gebruik van een methode, zelf materiaal maken voor de les. Dit kan voor het aanbieden van theorie zijn, maar eigen materiaal wordt ook veel gebruikt bij het praktijkgedeelte. Zo maken de docenten eigen arrangementen, of verzorgen ze opdrachten waarbij de leerling zelf gaat schrijven.