WELKOM!

Deze pagina staat vol met informatie, ervaringen en feiten over het examenvak muziek! Laat u inspireren en denk eens na over de invulling van het vak, of kijk als schoolbestuur naar de mogelijkheden om nog meer uit dit vak te halen. Dit onderzoek biedt de mogelijkheid om bewust te worden van het examenvak, waarin zes scholen centraal staan. Bent u door de informatie benieuwd geworden naar het onderzoeksverslag? Neem dan contact op. 

ONDERZOEK NAAR HET EXAMENVAK MUZIEK

Wat?

Het onderzoek dat ik heb gedaan gaat over het examenvak muziek havo/vwo van de middelbare school in Nederland. Om een realistisch en haalbaar onderzoek te doen is er gekeken naar zes scholen, die alleen als overeenkomst hebben dat ze het examenvak muziek aanbieden. Op de scholen is gekeken wat ervoor nodig is om het examenvak op te zetten en te blijven behouden. Ik heb mezelf afgevraagd waarom de scholen gekozen hebben om het examenvak muziek aan te bieden, of ze het als enige kunstvak aanbieden en wat hun visie is op muziekonderwijs.

Waarom?

Ik ben dit onderzoek gaan doen vanwege het examenvak muziek op mijn oude middelbare school. Ik heb niet gekozen voor het examenvak, terwijl ik al jaren veel met muziek deed. Een van de redenen om niet te kiezen voor het examenvak was omdat ik niet gemotiveerd ben geraakt tijdens de onderbouw voor het vak muziek. Achteraf is dit zonde, want nu ben ik er op het conservatorium achter gekomen dat de basis die het examenvak muziek me had kunnen geven, bevorderlijk was geweest voor de studie. In combinatie met gesprekken met muziekdocenten ben ik geïnteresseerd geraakt in het examenvak en wat er allemaal nodig is om het goed aan te bieden.

Hoe?

Door middel van data van het ministerie van onderwijs, Dienst Uitvoering Onderwijs en het College voor Toetsing en Examens heb ik een duidelijk beeld geschetst over het vak muziek, voornamelijk wat er inhoudelijk nodig is. Ook werd duidelijk wat de huidige situatie is rond het vak muziek. Vervolgens ben ik met deze informatie in mijn achterhoofd gaan kijken bij zes scholen. Op deze scholen is er door middel van observaties en gesprekken met de muziekdocent, cultuurcoördinator en/of directie antwoord gegeven op de hoofdvraag van mijn onderzoek: Op welke wijze hebben de zes scholen het examenvak muziek opgezet en hoe blijven ze het vak behouden?

Waar?

Onderstaande scholen hebben meegewerkt aan het onderzoek. Ze hebben allemaal het examenvak muziek voor havo/vwo. De verschillende scholen variëren in visie, stijlkeuze, faciliteiten en invulling van het vak. Via het logo kunt u naar de homepagina van de scholen.

DE ZES SCHOLEN